PUBLICATIE

Aanvullende aanmaning Nederland: aanbestedingsplicht woningcorporaties

Door Liesbeth Haverkort
Gepubliceerd op 04.02.2019

24 januari 2019 heeft de Europese Commissie besloten aan Nederland een aanvullende aanmaningsbrief te sturen over de positie van woningcorporaties, die in de Nederlandse wetgeving niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt. Omdat woningcorporaties sterk afhankelijk zijn van de Nederlandse overheid, zowel op centraal als lokaal niveau, vindt de Commissie dat Nederland mogelijk het EU-recht schendt door de woningcorporaties niet aan te merken als aanbestedende dienst. In een eerdere column gaven wij al een schets van de argumenten die de Commissie heeft genoemd en de reactie daarop van Nederland tot dan toe. Kort samengevat vindt Nederland dat het overheidstoezicht op de Nederlandse woningcorporaties niet zodanig is dat wordt voldaan aan het toezichtcriterium, één van de criteria dat relevant kan zijn voor de kwalificatie als publiekrechtelijke instelling en aanbestedende dienst.

Nederland heeft nu twee maanden de tijd gekregen van de Commissie om te reageren op de aanvullende aanmaning. Het is nu (formeel) even afwachten of Nederland het eerder ingenomen standpunt over het overheidstoezicht op woningcorporaties wel of niet zal handhaven. Mocht Nederland het eerder ingenomen standpunt handhaven, dan is de kans groot dat de Commissie vervolgens besluit om de procedure tegen Nederland voort te zetten met een zogenaamd ‘met redenen omkleed advies’. Dit kan dan (op termijn) gaan leiden tot een uitspraak op Europees niveau over de positie van de Nederlandse woningcorporaties in het aanbestedingsrecht. We houden u via deze columns op de hoogte!

nAAR OVERZICHT PUBLICATIES >