Expertise
Project- en Gebiedsontwikkeling

De functieverandering van een locatie of gebied is een bijzondere uitdaging. Zeker in een tijd waarin een energietransitie wordt gemaakt. Allerlei vraagstukken rondom planvorming, vastgoed- en grondexploitaties komen hier samen. Elk ontwikkelingsproject vereist heldere, solide juridische contracten tussen de betrokken overheidsinstanties, ontwikkelaars, bouwers, grondeigenaren én de eindgebruikers van het vastgoed. Vaak gaat het om afspraken die een mengvorm bevatten van het privaatrecht en publiekrecht. Zoals samenwerkingsovereenkomsten, bouwclaimconstructies, kostenverhaalsafspraken en allerlei soorten koop- en aannemingsovereenkomsten. Samen met u krijgen wij de door u beoogde ontwikkeling van de grond. Wij denken met u mee over de te voeren strategie. We dragen strategische oplossingen aan. En we weten de spelregels te vertalen in heldere juridische afspraken tussen alle stakeholders. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!