17.07.2019

Infense is verhuisd!

Ons nieuwe (vestigings)adres is: Zutphenseweg 29-E2 7418 AH  Deventer

Verder lezen >
16.07.2019

Onderschat uw motiveringsplicht niet

Motivering te vaag; laat het er niet te snel bij zitten! Een aanbestedende dienst heeft tijdens een aanbesteding meerdere verplichtingen waaraan zij moet voldoen. Daar heeft mijn collega Erik Plas al eens een column over geschreven (zie hier). Zo moet een aanbestedende dienst haar gunningsbeslissing motiveren, en wel zodanig dat… Bekijk Artikel

Verder lezen >
16.07.2019

Veilig de eindstreep halen bij de energietransitie? Draag een valhelm!

De Ronde van Frankrijk is weer in volle gang. In deze klassieker was het dragen van een helm tot 2003 niet verplicht. De renners vonden een petje wel genoeg. Bij valpartijen leverde dat levensgevaarlijke situaties op. Parijs werd niet altijd gehaald. Maar ook bij gebiedsontwikkeling biedt een pet betrokkenen vaak… Bekijk Artikel

Verder lezen >
15.07.2019

Onderschat uw motiveringsplicht niet

Myrna Greven heeft een interessante column geschreven over de motiveringsplicht van aanbestedende diensten. Zo moet een aanbestedende dienst haar gunningsbeslissing motiveren, en wel zodanig dat het voor een afgewezen inschrijver redelijkerwijs mogelijk is de wijze te toetsen waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden. Verder lezen? Lees de column hier.  

Verder lezen >
01.07.2019

Verplichte terugvordering staatssteun bij project- en gebiedsontwikkeling

Als een overheidsinstantie concludeert dat zij bij een project- of gebiedsontwikkeling staatssteun heeft verleend, terwijl dat ongeoorloofd is, dan dient deze steun – inclusief rente – actief teruggevorderd te worden. Dit volgt uit een recent arrest van het Europese Hof. Is deze uitspraak (echt) nieuws onder de zon? Manfred Fokkema… Bekijk Artikel

Verder lezen >
01.07.2019

Rare jongens

De nieuwste column van Manfred Fokkema in het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling gaat over het verzet tegen de aanleg van nieuwe windmolenparken. Zijn de verzet-strijders rare jongens of toch niet? Lees het artikel hier: Rare jongens

Verder lezen >
12.06.2019

Infense in het FD: Met stoom en kokend water van het gas af? Maak snelheid met de Warmtewet 2.0.

In het FD staat een pleidooi van Manfred Fokkema waarin hij bepleit om snelheid te maken met de Warmtewet 2.0. Dat is nodig omdat er in het kader van de energietransitie – waarbij de wetgever wil dat woningeigenaren met stoom en kokend water van het gas af gaan – veel… Bekijk Artikel

Verder lezen >
11.06.2019

Signalering UAV-GC: Back-to-back: mijn probleem is jouw probleem?

De positie van de onderaannemer in UAV-GC contracten De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft recent enkele uitspraken gepubliceerd in geschillen tussen hoofdaannemers (HA) en onderaannemers (OA), waarin in het kader van UAV-GC 2005 het karakter van de gesloten onderaannemingsovereenkomst centraal stond. De HA probeerde in beide gevallen de… Bekijk Artikel

Verder lezen >
07.06.2019

Kennismiddag Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de eindgebruiker te versterken. Om dit doel te bereiken, zal de gemeente voortaan niet langer de papieren vergunning… Bekijk Artikel

Verder lezen >
04.06.2019

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen is klare wijn, maar bijsmaak betaalplanologie en baatafroming dreigt

Op Gebiedsontwikkeling.nu – platform voor kennis, nieuws en debat – is een pleidooi te lezen van Manfred Fokkema tegen betaalplanologie en baatafroming bij project- en gebiedsontwikkeling. De Omgevingswetgever wil de mogelijkheid voort laten bestaan om bij project- en gebiedsontwikkelingen vrijwillig contractuele afspraken te kunnen maken over bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen…. Bekijk Artikel

Verder lezen >