18.01.2019

Grondafname afdwingen? It ken net

Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Friese gemeente Waadhoeke een contractuele wederpartij ten onrechte gedwongen tot grondafname. Wat was hier aan de hand? In 2006 sloot de gemeente met Franeker Zuid CV een exploitatieovereenkomst, met daarin onder andere de afspraken dat (i) partijen een grondexploitatie wilden voeren tegen marktconforme voorwaarden,… Bekijk Artikel

Verder lezen >
13.01.2019

PAST PRESENT FUTURE

Dit jaar luisteren wij ons 5-jarig jubileum op met een lustrumcongres ‘Past, Present, Future’. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden waarin al onze kennisgebieden aan de orde komen. Eerst blikken wij kort terug op vijf jaar Infense advocaten. Daarna organiseren wij een paneldiscussie waarbij we stil staan bij aanbestedingen… Bekijk Artikel

Verder lezen >
13.01.2019

Juridisch wetenschappelijk medewerker

Ons kantoor groeit. Daarom zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een fulltime juridisch wetenschappelijk medewerker. Je vervult een belangrijke rol bij het voorbereiden van onze adviezen en processtukken. Je schrijft onderzoeksmemo’s, doet jurisprudentie- en literatuuronderzoek en helpt in het bijhouden van onze knowhowsystemen. Je werkt daarbij… Bekijk Artikel

Verder lezen >
13.01.2019

(gevorderde) advocaat-stagiaire of beginnend advocaat-medewerker gebiedsontwikkeling

Wie zijn wij? Wij zijn Infense advocaten. Een hecht team, bestaande uit acht advocaten, een wetenschappelijk medewerker, twee secretaresses en een office manager. Wij zijn uitsluitend actief op het vlak van aanbestedingsrecht, bouwrecht en gebiedsontwikkeling. Specialisten met ambitie, in de top van ons vakgebied voor de top in de markt…. Bekijk Artikel

Verder lezen >
01.01.2019

Woningcorporaties: in de greep van het Europese aanbestedingsrecht?

Woningcorporaties: in de greep van het Europese aanbestedingsrecht? De woningcorporatiesector heeft er keihard voor gelobbyd. Het herziene overheidstoezicht op woningcorporaties, zoals dat sinds 1 juli 2015 volgt uit de Woningwet, mocht er onder geen beding toe leiden dat woningcorporaties onder de werkingssfeer van het Europese aanbestedingsrecht zouden raken. De praktijk… Bekijk Artikel

Verder lezen >
10.06.2018

Tenderkostenvergoeding: ook in het voordeel van de aanbestedende dienst

Een bekend knelpunt bij veel inschrijvers zijn de tenderkosten. Een inschrijver moet voor een inschrijving doorgaans tijd en kosten maken. Dat is natuurlijk deels “part of the deal.” Daartegenover staat een kans om een mooie opdracht of een mooi werk binnen te halen. Echter, het wordt een ander verhaal als… Bekijk Artikel

Verder lezen >