WKB: Be prepared!

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal de komende jaren gefaseerd in werking treden. Deze wet ziet op het invoeren van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. Deze wet heeft veel impact op de hele keten van het bouwproces.

 

De positie van de aannemer ten opzichte van de opdrachtgever in contracten voor bouwwerken gaat wezenlijk veranderen. Met name daarop ligt onze focus. Concreet gaat het dan om de gevolgen voor de praktijk van de aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek van de titel aanneming van werk, die na inwerkingtreding van de Wkb aan de orde zullen zijn.

 

Het is van belang dat aannemers zich op tijd voorbereiden. Processen moeten anders worden ingericht. Standaardcontracten en algemene voorwaarden moeten worden aangepast.

 

Waarom?

 

 1. Er komen externe onafhankelijke kwaliteitsborgers. Maar ook van de aannemers zelf wordt veel meer verwacht op gebied van kwaliteitsborging. Zo moet een aannemer met een opleverdossier – voorafgaand aan de oplevering – volledig inzicht geven in de nakoming. Dat wil zeggen: aantonen dat het werk aan alle eisen voldoet. Die verplichting geldt voor alle opleveringen na inwerkingtreding, dus mogelijk ook voor werken waarvoor nu al wordt gecontracteerd!

 

 1. De aannemer blijft ook na de oplevering aansprakelijk voor alle gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering niet heeft ontdekt, dus ook voor gebreken die niet verborgen waren maar simpelweg niet zijn ontdekt. Onder de huidige wet is dat niet het geval en bestaat er alleen een restaansprakelijkheid voor verborgen gebreken.

 

 1. Er komt een steviger verankerde schriftelijke waarschuwingsplicht

 

 1. Aannemers moeten aan consumenten in kader van woningbouw veel meer informatie gaan verstrekken.

 

De huidige contracten zijn hier niet op ingericht.

 

De veranderingen gelden daarnaast alleen voor aannemingscontracten voor ‘bouwwerken’. Dit begrip is niet erg vastomlijnd. Daardoor kan een aannemer er niet zomaar op vertrouwen dat al zijn onderaannemers ook aan de wetswijzigingen gebonden zijn. Niet iedere onderaannemer creëert een ‘bouwwerk’ in de zin van de nieuwe regels. Onderaannemers die niet aan de wettelijke nieuwe regels gebonden worden, kunnen daaraan wel via het contract gebonden worden.

 

Wat kan Infense betekenen?

 

Wkb-proof maken van:

 • algemene inkoop / verkoopvoorwaarden
 • standaardcontracten
 • besteksteksten (met name administratief deel, UAV 2012)
 • annex aanpassingen UAV-GC bepalingen

 

Adviseren over Wkb-proof maken van processen, als:

 • contractering
 • ontwerp en uitvoering
 • oplevering

 

Hulp nodig? Mail of bel onze Wkb-helpdesk:

Wkbcontracten@infense.nl of 0570 758000.