Expertise
Bouwrecht

In elke fase van uw project kunnen wij u juridisch terzijde staan. In de fase van planvorming, de contractering, de uitvoering of de afwikkeling van uw project. Wij stellen gestructureerde, volledige, heldere bouwovereenkomsten op. We geven eerlijk en gedegen advies. To-the-point en realistisch. Juridisch én strategisch. Waar nodig (en haalbaar) procederen we voor u. Het civiele bouwrecht kent tal van algemene regelingen. Wij kennen uiteraard alle ins & outs. Van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 tot de DNR 2011 en de Woningborg en SWK garantievoorwaarden. Wij werken voor en samen met aannemers, adviseurs, architecten en andere opdrachtgevers. In de GWW-sector, infra, woningbouw, installatiebranche en utiliteit. Om uw doelen te bereiken, bepalen wij samen met u een scherpe juridisch strategie. Met ook een ervaren oog voor niet-juridische aspecten. Heeft u een conflict? Een compromis heeft vaak de voorkeur. Zit dat er niet in? Dan procederen wij voor u. Mits uw zaak kans van slagen heeft. Wilt u gedegen juridisch advies over uw project en uw afspraken met alle partijen juridisch laten vastleggen? Neem dan contact met ons op via telefoonummer 0570 - 75 80 00 of per e-mail via info@infense.nl