Jonas Kooijman

Juridisch medewerker

Jonas Kooijman werkt sinds juli 2020 als juridisch medewerker bij Infense advocaten. Hij ondersteunt de advocaten. Jonas is coauteur van het Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht.

Jonas (1995) is kort na zijn afstuderen bij Infense advocaten in dienst getreden. Hij studeerde Europees en Internationaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Verdiepte zich in de Portugese taal aan de Federale Universiteit van Minas Gerais in Braziliƫ. Tijdens zijn studie liep hij verschillende stages, zowel in de advocatuur als in de (semi-)publieke sector. Daarmee heeft Jonas al de nodige ervaring met het bouw- en aanbestedingsrecht, Zijn praktijkervaring zet hij dagelijks in om de advocaten zo goed mogelijk te ondersteunen.