Europese Commissie stoomt door: woningcorporaties aanbestedingsplichtig

Wat is het nieuws?
Al een paar jaar lang speelt op Europees niveau de discussie of Nederlandse woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn of niet. Volgens de Europese Commissie dienen woningcorporaties als publiekrechtelijke instelling te worden aangemerkt, en daarmee als aanbestedende dienst. Die visie is tot dusver door Nederland bestreden.

Uit een persbericht van 9 juni (link) blijkt dat de Europese Commissie deze zaak niet laat rusten. De Commissie heeft besloten Nederland een met redenen omkleed advies te sturen. Dat is de formele start van een zogeheten inbreukprocedure, waarin uiteindelijk een schending van het EU-recht kan worden vastgesteld. Nederland krijgt een termijn van twee maanden om te reageren op dit advies en maatregelen te treffen. Als geen of onvoldoende gehoor wordt gegeven aan dit advies, kan de Europese Commissie een gerechtelijke procedure bij het Hof van Justitie EU starten.

Wat zijn de gevolgen?
Nederland zal binnen twee maanden een standpunt moeten innemen. Als de visie van de Europese Commissie wordt omarmd, zullen waarschijnlijk maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat woningcorporaties gaan handelen conform de verplichtingen uit de Aanbestedingswet.

Een andere mogelijkheid is dat het standpunt van de Europese Commissie zal worden betwist. De Europese Commissie kan dan besluiten de zaak voor het Hof van Justitie brengen. Die procedure duurt vaak langer dan een jaar. Het Hof kan een definitief oordeel vellen of woningcorporaties onder de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen vallen.

Vooralsnog is het dus nog geen gelopen race. Wel komt het scenario dat woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn steeds dichterbij. Wordt dit scenario de realiteit dan heeft dit aanzienlijke gevolgen voor zowel de woningcorporaties als de aannemerij. Eén-op-één onderhandelen over een aanbestedingsplichtige opdracht is dan verleden tijd. Dit geldt ook voor het grootste deel van de meervoudig onderhandse procedures. In plaats daarvan zal een formele (Europese) aanbestedingsprocedure moeten worden doorlopen.

Vragen over deze nieuwsflits of advies nodig? Laat het ons weten!

info@infense.nl of 0570 758000

Naar overzicht actueel >