De reikwijdte van artikel 7:2 BW

Een particulier die een (onbebouwde) bouwkavel koopt met de bedoeling daar een woning op te laten bouwen valt – in uitgangspunt – niet onder de beschermingsreikwijdte van artikel 7:2 BW. Dat betekent dat een particulier mondeling gebonden kan worden aan de koop van een bouwkavel en geen beroep kan doen op de bedenktijd uit artikel 7:2 BW. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld in het arrest van december afgelopen jaar. Particuliere kopers moet er dus goed op toe zien dat zij niet ‘zomaar’ gebonden worden aan de aankoop van een bouwkavel voor een woning. Dit arrest, en een eerder arrest van de Hoge Raad over de reikwijdte van artikel 7:2 BW, wordt door Manfred Fokkema en Femke Boer toegelicht in een noot verschenen in het Tijdschrift Bouwrecht.

 

Mocht je interesse hebben in het lezen van de noot neem dan contact op met femke.boer@infense.nl.

Naar overzicht actueel >