Myrna Greven

Advocaat

Myrna is sinds 2013 advocaat. Vanaf 2016 bij Infense. Op het gebied van bouwrecht adviseert en procedeert zij met name voor aannemers op het gebied van woning- en utiliteitsbouw en installatietechniek bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen en bij de rechter. Myrna maakt zich enthousiast hard voor het voorkomen en – waar nodig – soepel en adequaat oplossen van bouwgeschillen; van grote en omvangrijke (vertagings)claims tot kleinere geschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot SWK- en Woningborgcontracten. Myrna inventariseert het geschil, vraagt door tot dat de foto scherp is en stemt haar juridische advies af op de concrete omstandigheden, met oog voor alle bijbehoren belangen. Ook stelt Myrna met enige regelmaat contracten op voor aannemers; van een maatwerkcontract tot modelcontracten die vaker toepasbaar zijn.

Myrna (1989) is cum laude afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is zij lid van Jong Onroerend Goed Stedendriehoek. Myrna schrijft bijdragen voor het tijdschrift Bouwrecht.