Manfred fokkema

Advocaat

Manfred Fokkema is bij Infense actief op het snijvlak van het privaatrecht en het publiekrecht. Vanaf 2001 heeft hij zich gespecialiseerd in project- en gebiedsontwikkeling. Zijn specifieke aandacht gaat uit naar actuele onderwerpen zoals de gevolgen van het Didam-arrest, kostenverhaal en vereveningsvraagstukken, staatssteun en het aanbestedingsrecht. Manfred werkt voor diverse ontwikkelaars, bouwbedrijven, zorginstanties en gemeenten. Vaak wordt hij in een vroegtijdig stadium betrokken in de contractvorming. Weet van de hoed en de rand als het gaat om samenwerkingsvormen, bouwclaimconstructies en vraagstukken rondom grondexploitaties en de verkoop van vastgoed en gronden. Bekijkt zaken met een helikopterview en met een scherp oog voor politieke verhoudingen.

Manfred (1975) was eerder werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving en als consultant bij PurpleBlue (Tauw) en Eiffel. (Mede)auteur van een aantal boeken, zoals de Wegwijzer Exploitatieovereenkomsten, Recht rond Grondbeleid en Recht rond Grondtransacties. Redactielid van het tijdschrift Grondzaken en Gebiedsontwikkeling in de praktijk. Voor dit laatste tijdschrift schrijft hij ook columns. Met enige regelmaat bespreekt hij actuele uitspraken en juridische onderwerpen in andere vaktijdschriften. Dit doet hij ook op het onafhankelijke kennisplatform Gebiedsontwikkeling.nu.