Femke Boer

Juridisch medewerker

Femke Boer (1999) is sinds juli 2022 werkzaam bij Infense Advocaten als juridisch medewerker. Voorjaar 2023 heeft ze de master Staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen afgerond. Femke heeft tijdens haar rechtenstudie een honoursprogramma gevolgd. Daarnaast heeft ze verschillende stages gelopen en ervaring opgedaan binnen de advocatuur.

Femke is hulpvaardig en ondersteunend en werkt graag juridische vraagstukken tot detailniveau uit.