Femke Boer

Advocaat

Femke Boer (1999) is sinds juli 2022 werkzaam bij Infense Advocaten. Eerst als juridisch medewerker en sinds augustus 2023 als advocaat. Voorjaar 2023 heeft ze de master Staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen afgerond. Femke heeft tijdens haar rechtenstudie een honoursprogramma gevolgd. Daarnaast heeft ze verschillende stages gelopen en ervaring opgedaan binnen de advocatuur.

Femke is hulpvaardig en ondersteunend en werkt graag juridische vraagstukken tot detailniveau uit.