Erik Plas

Advocaat

Erik Plas overziet het speelveld en zoekt kansen. Hij adviseert en procedeert scherp, maar onderbouwd. Hij werkt sinds 2015 bij Infense advocaten. Eerst als wetenschappelijk medewerker en sinds 2021 als advocaat. Erik promoveerde in 2023 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht. Dit proefschrift is verschenen in de gerenommeerde reeks Bouwrecht Monografieën van het Instituut voor Bouwrecht. Naast zijn werk als advocaat is hij universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam (één dag per week). Erik publiceert regelmatig, is medeauteur van Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht en SDU Commentaar Aanbestedingsrecht, en veel gevraagd (gast)docent.

Erik (1988) behaalde zijn master International and European Law cum laude. Ook heeft hij de studie Franse taal en cultuur succesvol afgerond.