PUBLICATIE

Waarom een niet-nagekomen grondverkoop Vijfheerenlanden 90 miljoen kostte (en hoe dat te voorkomen)

Door Sally
Gepubliceerd op 12.05.2021

Op verzoek van Gebiedsontwikkeling.nu – platform voor kennis, nieuws en opinie – leg Manfred Fokkema uit waarom een in 1975 door de gemeente Vijfheerenlanden niet-nagekomen afspraak over grondverkoop eind 2020 resulteerde in een te betalen schadevergoeding van meer dan 90 miljoen euro. Qua tijdverloop wellicht een unieke zaak, maar voor wat betreft de uitkomst niet zozeer. Ook diverse andere gemeenten zijn de afgelopen jaren schadeplichtig bevonden vanwege het schenden van gemaakte afspraken. De belangrijkste les van al deze uitspraken: bezint, eer ge aan niet-nakoming van een gecontracteerde ontwikkeling begint.

Lees hier het artikel.

nAAR OVERZICHT PUBLICATIES >