PUBLICATIE

Rechtsbescherming in aanbestedingszaken

Door Erik Plas
Gepubliceerd op 28.03.2019

Rechtsbescherming in aanbestedingszaken. Wat kun je doen als je denkt dat het bij een aanbesteding mis is gegaan? En kan je je recht nog wel halen, gezien je bewijspositie als inschrijver die ook geen inzage mag hebben in bedrijfsvertrouwelijke gegevens uit de inschrijvingen van de concurrenten? Moeten aanbestedende diensten op hun blauwe ogen worden geloofd?

Een brief sturen is vaak onvoldoende om een gunningsvoornemen gedraaid te krijgen. Een kort geding starten is vaak noodzakelijk, maar ook wel een drempel. Doel is doorgaans het contract te winnen. En daarvoor zet je de opdrachtgever in het beklaagdenbankje. Dat lijkt niet bepaald een droomstart van een toekomstige samenwerking. Toch moeten er manieren bestaan je recht te kunnen halen. Helaas worstelt de aanbestedingspraktijk daar nogal mee, en daar ondervindt met name de inschrijvende kant de nadelen van. Wat voorbeelden:

In veel zaken wordt niet aan de inhoud toegekomen vanwege het beruchte Grossmann-verweer: misschien hebt u een punt, maar u hebt niet (tijdig) geklaagd. Jammer, maar helaas…

De beoordeling van kwaliteitsaspecten wordt door de rechter marginaal getoetst, een goed uitgangspunt. Maar in andere gevallen is een volledige beoordeling wel degelijk op zijn plaats. De neiging kan echter bestaan om ook dan marginaal te toetsen. Het voordeel van de twijfel lijkt vaker in het voordeel van de aanbestedende dienst uit te vallen, dan van de inschrijver.

• Stel dat de eisende inschrijver in het gelijk wordt gesteld, en de aanbestedende dienst in hoger beroep gaat. Die tweede ronde is zijn goed recht. Echter, voor de in het ongelijk gestelde inschrijver bestaat die tweede ronde eigenlijk niet. Na het voor hem gunstige vonnis, zal de aanbestedende dienst vaak al het contract sluiten. Dan is juridisch sprake van een heel andere situatie. Een succesvol hoger beroep veronderstelt veelal het succesvol onderuit halen van het gesloten contract. En dat is een vrijwel onhaalbaar resultaat in aanbestedingsgeschillen. De aanbestedende dienst geniet zo feitelijk meer rechtsbescherming dan inschrijvers.

Ook de politiek is er inmiddels van doordrongen dat verbetering wenselijk is. Vorig jaar zijn drie moties aangenomen die beogen de positie van ondernemers in aanbestedingsgeschillen te verbeteren (zie hier, hier en hier). De staatssecretaris heeft vervolgens de KWINK groep gevraagd een enquête op te zetten. Die enquête heeft tot doel de bestaande situatie te inventariseren, aannames te controleren, en de wenselijkheid van wijzigingen te onderzoeken.

De enquête staat sinds kort online. Aanmelden kan hier. Je krijgt dan een vragenlijst die tot vrijdag 29 maart kan worden ingevuld. Je kunt ook mij of één van mijn collega’s mailen met jouw ervaringen en/of klachten. Wij gaan als kantoor namelijk ook onze inbreng leveren.

Is er concreet resultaat te verwachten? Dat weten we nog niet. Maar met niets doen, verandert er sowieso niets. De eerste stappen in de goede richting zijn nu gezet. En is het geen bekend Chinees gezegde dat een reis van duizend mijlen met een enkele stap begint? Loop je mee?

nAAR OVERZICHT PUBLICATIES >