PUBLICATIE

Het vernietigende vervolg van het Didam-arrest

Door Sally
Gepubliceerd op 06.04.2023

Anderhalf jaar geleden legde het Didam-arrest een bom onder het onderhands dealen tussen overheden en ontwikkelaars. Op 4 april 2023 deed het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in de bodemprocedure.
Het oordeel van de raadsheren is vernietigend; de gesloten verkoopovereenkomst bestaat niet meer en de gemeente moet alsnog een selectieprocedure organiseren.
Ook is de gemeente schadeplichtig voor het schenden van het gelijkheidsbeginsel. De lokale overheid en de kopende partij staan nu met lege handen.

Manfred Fokkema analyseerde de uitspraak voor het kennisplatform Gebiedsontwikkeling.nu.
Zijn belangrijkste conclusies? Er is geen reden voor paniek en een Didam II-arrest is in aantocht.

Lees hier zijn bijdrage: Het vernietigende vervolg van het Didam-arrest

nAAR OVERZICHT PUBLICATIES >