PUBLICATIE

Het Didam-arrest

Door Sally
Gepubliceerd op 22.03.2022

Manfred Fokkema schreef voor het Praktijkblad Grondzaken & Gebiedsontwikkeling van uitgeverij Sdu een artikel over het Didam-arrest.
Voor de praktijk van verkoop van onroerende zaken door overheidslichamen is dit arrest een gerechtelijke gamechanger en momentopname ineen.
Enkele praktische gevolgen licht Manfred toe in het artikel.

Lees hier zijn artikel

nAAR OVERZICHT PUBLICATIES >