PUBLICATIE

De onderzoeksplicht bij een irreële inschrijving

Door Sally
Gepubliceerd op 26.05.2020

Wanneer ontstaat voor een aanbestedende dienst een onderzoeksplicht als een afgewezen inschrijver stelt dat sprake is van een irreële inschrijving? En wat is dan de reikwijdte van die onderzoeksplicht?

In een algemene noot behandelt Eva Leenders deze vragen in het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht <JAAN 2020/46 en 2020/51>. Het begrip ‘gerede twijfel’ staat centraal bij de beantwoording van deze vragen. In het slot van de noot geeft Eva nog enkele vuistregels voor de praktijk.

Lees de noot hier.

De noot is geschreven naar aanleiding van een uitspraak van 21 januari 2020 van Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:336) en op een uitspraak van 18 december 2019 Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2019:13751).

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met Eva: eva.leenders@infense.nl

nAAR OVERZICHT PUBLICATIES >