Wkb uitgesteld; voorbereiding blijft belangrijk

Wat is het nieuws?

Onlangs heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Daarin vermeldt zij onder meer dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet een halfjaar wordt uitgesteld. Die inwerkingtreding staat nu gepland voor 1 juli 2022.

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is gekoppeld aan die van de Omgevingswet. Dit betekent dat ook de Wkb in ieder geval een halfjaar later in werking treedt.

Hoe zat het ook al weer met de Wkb?

De Wkb kent een publiek deel en een privaat deel. Het publieke deel heeft betrekking op het systeem van kwaliteitsborging met als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Dit dient te gebeuren door private, onafhankelijke kwaliteitsborgers die daarvoor gecontracteerd moeten worden. Dit deel van de Wkb heeft zodoende diverse raakvlakken met de regels uit de Omgevingswet. Vandaar ook de gelijktijdige inwerkingtreding.

Onder het private deel vallen regels die beogen de positie van de (consument-)opdrachtgever te verbeteren. Het gaat dan om het formaliseren van de waarschuwingsplicht, het overdrachtsdossier, de omkering van de verborgen gebreken-regeling, en de informatieplichten bij woningbouw. Strikt genomen kan dit deel afzonderlijk in werking treden. Tot nu toe kiest de minister daar echter niet voor.

Wat zijn de gevolgen van het uitstel?

Uitstel betekent volgens de minister geen afstel. Voor iedere partij in de bouwpraktijk blijft het daarom belangrijk voorbereidingen te treffen. Werkprocessen, algemene voorwaarden, en (model)contracten dienen op de nieuwe regels te zijn ingericht. Dat is van bijzonder belang voor het overdrachtsdossier. Ook voor werken die nu al in voorbereiding of uitvoering zijn, maar na inwerkingtreding van de Wkb worden opgeleverd, kan het overleggen van dat dossier namelijk verplicht worden.

Wanneer er meer duidelijkheid komt over de definitieve inwerkingtreding, laten wij dat natuurlijk weten. Dan organiseren wij ook een Wkb-opfrisbijeenkomst, zodat u tijdig optimaal voorbereid kunt zijn.

Vragen over deze nieuwsflits of advies nodig? Laat het ons weten!

Wkbcontracten@infense.nl of 0570 758000

Naar overzicht actueel >