Wkb en BW: wat, kwaliteitsborging en beter werken?

Arjan ter Mors en Erik Plas hebben voor het tijdschrift Bouwrecht (BR2019/52) een interessant artikel geschreven naar aanleiding van het gewijzigd wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
In het artikel staan zij stil bij de privaatrechtelijke aspecten uit de Wkb.

Download het artikel hier: Wkb en BW_wat, kwaliteitsborging en beter werken 

De Wkb is gericht op verbetering van bouwkwaliteit en versteviging van de (juridische) positie van de opdrachtgever. Die versteviging van de positie van de opdrachtgever gaat logischerwijs ten koste van de positie van de aannemer. Wij zoomen in deze bijdrage in op de gevolgen van de aanstaande wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek voor de contractuele relatie tussen opdrachtgevers en aannemers maar ook aannemers en hun onderaannemers en leveranciers. Aannemende partijen moeten zich hierop voorbereiden.

Let wel, projecten die nu al in uitvoering zijn of die binnenkort tot contractering of uitvoering komen en ná inwerkingtreding van de Wkb worden opgeleverd, krijgen al te maken met een aantal van de veranderingen vanuit de Wkb. Voor een ander deel van de veranderingen geldt overgangsrecht dat erop neer komt dat de ‘Wkb-wijzigingen’ alleen van toepassing zijn als het aannemingscontract wordt gesloten na datum inwerkingtreding Wkb. Ook hierop moeten partijen in de bouwketen zich gaan voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van (model) contracten en algemene inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden.

Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. U kunt hiervoor contact leggen met onze Wkb-contracten helpdesk via Wkbcontracten@infense.nl en 0570 758000.

Op 17 september aanstaande organiseert Infense advocaten samen met Blokvoort advocaten de Kennismiddag Wkb. Daar komen ook de praktische implicaties van de veranderingen in het publieke recht (Woningwet en Wabo) en de behoorlijk andere wijze van kwaliteitsborging aan bod. Aanmelden kan via: https://www.infense.nl/evenementen/kennismiddag-wkb/ (er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Naar overzicht actueel >