Regeling tenderkostenvergoeding in de maak!

Het is een frustratie van veel inschrijvers: het in een laat stadium intrekken van de aanbesteding zonder enige vorm van compensatie.
Of wat te denken van de verplichting om bij inschrijving al bepaalde (ontwerp)werkzaamheden te verrichten, zonder dat daar iets tegenover staat?

De afgelopen tijd zijn steeds meer stemmen opgegaan om nu eens echt werk te maken van een regeling over tenderkostenvergoeding.
Op 1 februari jl. heeft staatssecretaris Keijzer hieraan gevolg gegeven. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze:

“Ik wil graag dat het voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers duidelijk is dat bedingen die tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen uitsluiten disproportioneel zijn.
Een tenderkostenvergoeding is aan de orde wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen.
Dit geldt ook als de aanbesteding ingetrokken wordt, wanneer dat in een zodanig stadium gebeurt dat de inschrijvers ook daadwerkelijk kosten hiervoor hebben moeten maken.”

De exacte regeling is nog niet bekend. Wel is het de bedoeling om de wijziging per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Wordt dus binnenkort vervolgd!

Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook de column van collega Myrna Greven.

Naar overzicht actueel >