Archiven

Geen bewijs staatssteun Real Madrid

augustus 13, 2019 12:05 pm Gepubliceerd door

Volgens het Europese Gerecht heeft de Europese Commissie (nog) niet bewezen dat er bij een grondtransactie staatssteun is verleend aan de Spaanse voetbalclub. In het tijdschrift Bouwrecht doet Manfred Fokkema verslag van het oordeel van de Europese rechter. In zijn wedstrijdanalyse concludeert Manfred dat het bij de vraag of een... Bekijk Artikel

Wkb en BW: wat, kwaliteitsborging en beter werken?

augustus 8, 2019 11:20 am Gepubliceerd door

Arjan ter Mors en Erik Plas hebben voor het tijdschrift Bouwrecht (BR2019/52) een interessant artikel geschreven naar aanleiding van het gewijzigd wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In het artikel staan zij stil bij de privaatrechtelijke aspecten uit de Wkb. Download het artikel hier: Wkb en BW_wat, kwaliteitsborging en beter... Bekijk Artikel

Infense is verhuisd!

juli 17, 2019 7:21 pm Gepubliceerd door

Ons nieuwe (vestigings)adres is: Zutphenseweg 29-E2 7418 AH  Deventer

Veilig de eindstreep halen bij de energietransitie? Draag een valhelm!

juli 16, 2019 8:48 am Gepubliceerd door

De Ronde van Frankrijk is weer in volle gang. In deze klassieker was het dragen van een helm tot 2003 niet verplicht. De renners vonden een petje wel genoeg. Bij valpartijen leverde dat levensgevaarlijke situaties op. Parijs werd niet altijd gehaald. Maar ook bij gebiedsontwikkeling biedt een pet betrokkenen vaak... Bekijk Artikel

Onderschat uw motiveringsplicht niet

juli 15, 2019 9:05 am Gepubliceerd door

Myrna Greven heeft een interessante column geschreven over de motiveringsplicht van aanbestedende diensten. Zo moet een aanbestedende dienst haar gunningsbeslissing motiveren, en wel zodanig dat het voor een afgewezen inschrijver redelijkerwijs mogelijk is de wijze te toetsen waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden. Verder lezen? Lees de column hier.  

Verplichte terugvordering staatssteun bij project- en gebiedsontwikkeling

juli 1, 2019 7:15 pm Gepubliceerd door

Als een overheidsinstantie concludeert dat zij bij een project- of gebiedsontwikkeling staatssteun heeft verleend, terwijl dat ongeoorloofd is, dan dient deze steun – inclusief rente – actief teruggevorderd te worden. Dit volgt uit een recent arrest van het Europese Hof. Is deze uitspraak (echt) nieuws onder de zon? Manfred Fokkema... Bekijk Artikel

Rare jongens

juli 1, 2019 7:12 pm Gepubliceerd door

De nieuwste column van Manfred Fokkema in het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling gaat over het verzet tegen de aanleg van nieuwe windmolenparken. Zijn de verzet-strijders rare jongens of toch niet? Lees het artikel hier: Rare jongens

Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen is klare wijn, maar bijsmaak betaalplanologie en baatafroming dreigt

juni 4, 2019 7:38 am Gepubliceerd door

Op Gebiedsontwikkeling.nu – platform voor kennis, nieuws en debat – is een pleidooi te lezen van Manfred Fokkema tegen betaalplanologie en baatafroming bij project- en gebiedsontwikkeling. De Omgevingswetgever wil de mogelijkheid voort laten bestaan om bij project- en gebiedsontwikkelingen vrijwillig contractuele afspraken te kunnen maken over bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen.... Bekijk Artikel