Ook staatssteun speelt een rol bij een een-op-een verkoop van onroerend goed

Het Didam-arrest krijgt – terecht – heel veel media-aandacht, omdat deze baanbrekende uitspraak gaat over de civielrechtelijke begrenzing van een-op-een verkopen door overheidslichamen. Ten onrechte krijgt de in de Gelderse supermarktoorlog spelende staatssteundiscussie – is de koopsom wel marktconform? – veel minder aandacht. De gevolgen van een niet-marktconforme (ver)koopsom kunnen namelijk zeer verstrekkend zijn. Partiële nietigheid van de (ver)koop dreigt, maar gehele nietigheid net zo goed. Dat valt tot op zekere hoogte te voorkomen.

Meer weten? Lees dan het nieuwste artikel van Manfred Fokkema dat verscheen op – het platform voor kennis, nieuws en opinie – Gebiedsontwikkeling.nu.

Lees het artikel hier.

Naar overzicht actueel >