Intentieovereenkomst Slim Warmtenet Zandweerd Deventer

De gemeente Deventer, het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de woningcorporaties Rentree en Woonbedrijf ieder1 en stichting Eigen Bouw gaan samen onderzoek doen naar de mogelijkheden om woningen in de Deventer wijk Zandweerd te voorzien van warmte via een slim warmtenet, dat gevoed wordt met restwarmte uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Manfred Fokkema van Infense advocaten stelde voor dit project een intentieovereenkomst op, waarin partijen hebben vastgelegd op welke wijze zij samenwerken gedurende het onderzoekstraject.

Naar overzicht actueel >