Hoge Raad zet streep door een-op-een verkoop onroerend goed door overheden

Bij de Hoge Raad lag de vraag voor of het de gemeente (Montferland) was toegestaan om één-op-één een onroerende zaak te verkopen. Afgelopen vrijdag oordeelde de Hoge Raad dat één van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur – namelijk: het gelijkheidsbeginsel – hieraan in de weg staat.

Het arrest van de Hoge Raad heeft tot gevolg dat gemeenten bij de verkoop van onroerende zaken sneller dan voorheen genoodzaakt zullen zijn om een selectieprocedure te moeten doorlopen. De uitspraak strekt echter niet zover dat een één-op-één verkoop niet meer tot de mogelijkheden behoort.

De Hoge Raad oordeelt dat er vanwege het gelijkheidsbeginsel bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed ruimte moet worden geboden aan (potentiële) gegadigden – via een selectieprocedure – om mee te dingen naar de verkoop als er meerdere gegadigden zijn of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Deze mededingingsruimte hoeft niet geboden te worden als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen – op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria – dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval moet het voornemen tot de één-op-één verkoop wel (gemotiveerd) bekend worden gemaakt.

Op Gebiedsontwikkeling.nu – platform voor kennis, nieuws en opinie – doet Manfred Fokkema enkele eerste voorspellingen over de mogelijke gevolgen van de uitspraak op de praktijk van project- en gebiedsontwikkeling.

Lees het artikel van Manfred hier:

Wilt u weten wat de concrete gevolgen van dit arrest voor uw project zijn en welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn, neem dan contact op met Manfred Fokkema (manfred.fokkema@infense.nl – 0570 75 80 05) of Jos Huisman (jos.huisman@infense.nl – 0570 75 80 10).

Naar overzicht actueel >