Geen bewijs staatssteun Real Madrid

Volgens het Europese Gerecht heeft de Europese Commissie (nog) niet bewezen dat er bij een grondtransactie staatssteun is verleend aan de Spaanse voetbalclub. In het tijdschrift Bouwrecht doet Manfred Fokkema verslag van het oordeel van de Europese rechter. In zijn wedstrijdanalyse concludeert Manfred dat het bij de vraag of een grondtransactie staatssteun behelst, niet alleen aankomt op de waardebepaling van de transactie als zodanig, maar op een volledige analyse van de contractuele aspecten c.q. omstandigheden van de desbetreffende transfer.

Lees de annotatie hierĀ 

 

 

Naar overzicht actueel >