Focusgroep experts rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Infense vindt dat de rechtsbescherming bij aanbestedingen veel beter kan. Daar schreven wij al over. Maar wie A zegt, moet ook B zeggen.
Daarom heeft collega Erik Plas op 23 april jl. deelgenomen aan de focusgroep experts rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk.
Die focusgroep adviseert de KWINK groep, door de staatssecretaris aangewezen om deze praktijk te onderzoeken en te evalueren.
Onder meer werd aandacht gevraagd voor:

– De noodzaak van een goede én tijdige voorbereiding van de aanbesteding;
– Het inperken van het gebruik de rechtsverwerkingsclausules;
– Inhoudelijke rechterlijke toetsing (door een instantie met juridische én inhoudelijke kennis).

Binnenkort rapporteert de KWINK groep aan de staatssecretaris. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Naar overzicht actueel >