De corona-pandemie

De corona-pandemie heeft impact. Die impact leidt ook tot gevolgen voor offertes en het niet altijd correct of op tijd kunnen nakomen van contracten. Niemand kent de precieze gevolgen van de corona-pandemie op dit moment.

De meest gestelde vraag – aan ons – de afgelopen periode is of corona overmacht oplevert. Een algemeen antwoord daarop is helaas niet te geven. Steeds moet gekeken worden naar de precieze oorzaak van het niet of niet op tijd kunnen nakomen van een contractuele afspraak in combinatie met de risicoverdeling in het contract. Of dat nou een contract is in de bouwsector, vervoersector, zorgsector of welke sector dan ook. Daarbij moet ook steeds de actuele stand van overheidsmaatregelen worden beschouwd. Als een vertragingsoorzaak direct voortvloeit uit een maatregel, dan zijn er meer aanknopingspunten om een opdrachtnemer daarvoor niet zelf verantwoordelijk te kunnen houden.

Lopende contracten tussen opdrachtgevers en aannemers, aannemers en onderaannemers en leveranciers zullen, als deze niet (tijdig) worden nagekomen, aangepast of beëindigd kunnen worden. Het vergt maatwerk om per situatie de juiste beslissing te nemen, waarbij natuurlijk niet altijd alleen maar juridische argumenten een rol spelen. Wel is het goed om de mogelijkheden te kennen en te weten welke (juridische) handeling bij een beslissing hoort zodat – als de beslissing hoe te handelen één keer genomen is – de afwikkeling van de beslissing ook op een correcte manier gebeurt.

Voor nieuwe contracten en offertes is het van belang corona en de mogelijke impact daarvan te benoemen en in kaart te brengen hoe daarmee om te gaan in de contractuele relatie.

Vragen? U kunt ons bereiken via telefoon of e-mail.

Naar overzicht actueel >