UAV-GC herziening ter visie gelegd – Informatiemiddag 8 april 2021

Op 17 februari is door het CROW de tekst van de UAV-GC 2020 ter visie gelegd.

Vindplaats:

 Met deze ter visie legging is een belangrijke stap in het herzieningsproces van de UAV-GC gezet. De pre-adviescommissie is nu zover gevorderd, dat zij de concepten teksten rijp acht om voor toetsing aan de markt voor te leggen. Overigens op een tweetal clausules na (onderhoudstermijn en life cycle cost bij DBM). Enkele belangrijke thema’s die in de herziening worden meegenomen zijn regelingen over aansprakelijkheid, informatieverschaffing, bodem, wijzigingen.

Tot 1 april as kan op de concept teksten worden gereageerd, waarna reacties worden verwerkt. Men streeft naar publicatie van de definitieve UAV-GC 2020 in september van dit jaar.


Informatiemiddag

Infense wil u graag over de inhoud van de ter visie gelegde UAV-GC 2020 informeren.

Daarom nodigen wij u uit voor een online informatiemiddag op 8 april as. Het programma daarvan is al volgt:

Programma:
14.00 – 14.50: algemene informatie op hoofdpunten

15.00 – 15.50: eerste werkgroepronde

16.00 – 16.50: tweede werkgroepronde

Er zullen 4 verschillende werkgroepen plaats vinden, met elk een verschillend hoofdpunt dat wordt uitgediept. Daarvan kunt u er dus twee bijwonen.

Na uw aanmelding ontvangt u per mail van ons een bevestiging met daarin o.a. informatie over hoe u kunt deelnemen aan de online informatiemiddag en zal u gevraagd worden naar uw voorkeur voor de werkgroepen.