Evenement

PAST PRESENT FUTURE

03.04.2019 VAN DER VALK HOTEL APELDOORN

Dit jaar luisteren wij ons 5-jarig jubileum op met een lustrumcongres ‘Past, Present, Future’. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden waarin al onze kennisgebieden aan de orde komen.

Eerst blikken wij kort terug op vijf jaar Infense advocaten. Daarna organiseren wij een paneldiscussie waarbij we stil staan bij aanbestedingen en het uitvoeren van opdrachten in de huidige tijd van hoogconjunctuur en in de toekomst: waar moet het naar toe?

Het discussiepanel bestaat in ieder geval uit mr. Dick van Werven (beleidsadviseur bij Bouwend Nederland),
ir. Jan Tiddo Bresters (arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en werkzaam als adviseur bij Witteveen+Bos), mr. Marissa Willemse (juridisch adviseur bij Techniek Nederland) en één van onze advocaten. De panelleden weten van de hoed en de rand. Uiteraard gaan de panelleden bevraagd worden op hun visie op de toekomst. Wij zijn daarbij ook benieuwd naar uw mening!

Na een pauze kunt u twee van de onderstaande workshops volgen. De middag sluit af met een borrel.

Workshop 1: Aanbesteden in tijden van schaarste op de markt
Inkopen is een uitdaging, helemaal in tijden van hoogconjunctuur. Opdrachten en aanbestedingen moeten aantrekkelijk worden gemaakt voor de markt om voldoende concurrerende biedingen te krijgen. Flexibiliteit in de procedure en het contract zijn van belang. Inschrijfkosten moeten behapbaar blijven en contractvoorwaarden evenwichtig. Het is goed om te weten wat u kunt doen als u geen of alleen te dure inschrijvingen ontvangt. Tot slot geven we een doorkijkje naar mogelijkheden om een bouwteamopdracht aan te besteden: een contractvorm die aan populariteit toeneemt.

Workshop 2: Commissie van Aanbestedingsexperts, adviezen in sectoren diensten en leveringen
De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts geven een goed beeld van onderwerpen die spelen tussen inschrijvers en aanbestedende diensten. Vaker dan de rechter, toetst de Commissie echt inhoudelijk. We bespreken adviezen over ongeldige inschrijvingen en de mogelijkheid om fouten te herstellen. Verder: wat vindt de Commissie van de toepassing van een levenscyclus-gunningscriterium? Welke specificaties – zoals (keur)merken – mag een aanbestedende dienst opnemen?

Workshop 3: Actualiteiten Bouwrecht

Van laagconjunctuur naar hoogconjunctuur. Hoge inkoopkosten, lange levertijden en weinig personeel leiden tot prijsstijgingen en vertraging. Welke juridische mogelijkheden zijn er om voor te sorteren op prijsstijgingen? Hoe om te gaan met vertraging tijdens de uitvoering? Een veranderende markt leidt tot een andere samenwerking in de keten. Bouwteams zijn in opkomst. Mochten de eerste teksten van de herziene versie UAV-GC zijn verschenen, dan praten wij u hierover bij.

Workshop 4: Project- en gebiedsontwikkeling op de schop
Financiële vraagstukken zijn bij project- en gebiedsontwikkeling steeds belangrijker. De wetgever heeft begin februari 2019 een nieuwe set regels voor grondexploitatie en kostenverhaal bekend gemaakt via het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Wij zetten de verschillen met de huidige ‘Grondexploitatiewet’ op een rij. Ook gaan wij in op nieuwe staatssteun wetgeving en actuele jurisprudentie. Steeds vaker spreken rechters zich uit over de forse consequenties van staatssteun, waaronder het teniet gaan van volledige grondtransacties. Wij leggen uit hoe u dit kunt voorkomen.

Programma:

Vanaf 12:30 uur Ontvangst met lunch
13:30 uur Opening & discussie
14:45 uur Pauze
15:00 uur Workshopronde 1
15:40 uur Workshopronde 2
Circa 16:15 uur Afsluiting en borrel

Locatie:
Van der Valk Hotel Apeldoorn, Landgoedlaan 26 te Apeldoorn.