Online sessie

Online sessie “De Omgevingswet: de Wkb en wijzigingen in de titel aanneming van werk per 1 januari 2024”

22.06.2023 15:30

Wat verandert er per 1 januari a.s.?

5 nieuwe regelingen voor “bouwwerken” per 1 januari a.s.:

1. De aannemer blijft na oplevering aansprakelijk voor gebreken.
2. De waarschuwingsplicht van de aannemer wordt aangescherpt.
3. Overlegging “opleverdossier” bij gereed melding voor oplevering.

Daarnaast specifiek voor woningen met consument als opdrachtgever

4. Informatieplicht hoe risico’s op faillissement en gebreken zijn afgedekt.
5. De regeling voor het vrijgeven van de 5% zekerheid wordt aangescherpt.

Wil je weten wat dit mee gaat brengen voor jouw projecten?

Meld je dan nu aan voor de online sessie “De Omgevingswet: de Wkb en wijzigingen in de titel aanneming van werk per 1 januari 2024” op donderdag 22 juni 2023 om 15.30 uur.