Kennismiddag Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de eindgebruiker te versterken. Om dit doel te bereiken, zal de gemeente voortaan niet langer de papieren vergunning beoordelen, maar wordt de opgeleverde bouwkwaliteit getoetst. Deze toets vindt plaats door private kwaliteitsborgers. Daarnaast heeft de wet impact op de contractuele positie van aannemers en opdrachtgevers. Zo gaat de verborgen gebreken regeling op de schop en wordt de waarschuwingsplicht van de aannemer verscherpt. Ook worden wijzigingen doorgevoerd specifiek in het kader van de consumenten aannemingsovereenkomst.

Het is de bedoeling dat de wet vanaf 1-1-2021 gefaseerd in werking treedt. Tot die tijd worden er diverse pilotprojecten uitgevoerd.

Vanwege de ingrijpende veranderingen die deze wet oplevert voor de bouwpraktijk, is het goed om in een vroegtijdig stadium op het nieuwe stelsel te zijn voorbereid. Daarom organiseren Infense advocaten en Blokvoort advocaten een kennismiddag over deze nieuwe wet. Deze vindt plaats op Prinsjesdag:
dinsdag 17 september 2019.

Na een algemene inleiding, kunt u in twee afzonderlijke workshops, die u beide achtereenvolgens kunt bijwonen, meer verdiepte kennis opdoen:

  • Bestuursrechtelijke veranderingen in de Wkb

Onder meer: wat zijn de gevolgen van de Wkb voor de vergunningaanvraag- en verlening en van de wijze waarop handhavend kan worden opgetreden tegen onvoldoende bouwkwaliteit?

  • Veranderingen in bouwcontracten door de Wkb

Onder meer: wat wijzigt er in de verborgen gebrekenregeling en waarschuwingsplicht, bijvoorbeeld ten opzichte van huidige regelingen in UAV 2012 en UAV-GC en welke zaken uit de Wkb zijn nog meer van belang voor aannemingscontracten?

Wij ontmoeten u graag op dinsdag 17 september!

Programma:
13.15 – 13.45 inloop met koffie
13.45 – 14.15 plenaire opening Infense & Blokvoort
14.20 – 15.20 workshopronde 1
15.30 – 16.30 workshopronde 2
16.30 – 18.00 netwerkborrel

Locatie:
Van der Valk Apeldoorn, Landgoedlaan 26