Kennismiddag aanbesteden

Op dinsdag 21 april 2020 organiseren wij onze jaarlijkse kennismiddag bij Van der Valk in Apeldoorn. Met het oog op de energietransitie staan we stil bij de aanbestedingsaspecten die horen bij aanleg en exploitatie van warmtenetten en schaarse rechten meer algemeen. Ook nemen we inschrijvers op aanbestedingen en aanbestedende diensten graag mee in actuele onderwerpen zoals circulair inkopen en de aanbestedingsrechtelijke status van woningcorporaties.
Meer informatie over deze kennismiddag volgt binnenkort.