Kennismiddag

Infense Kennismiddag 20 april 2023

Van der Valk Hotel Deventer 13:30

Donderdag 20 april staat onze jaarlijkse Kennismiddag gepland.

Meld je nu aan!

Nieuwsgierig? Hieronder tref je informatie aan over de vier workshops die wij geven.

Workshop 1 – Aanbesteden: basics waarderaming en rechtmatigheidscontrole
Per 1 januari 2023 moeten decentrale overheden een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in hun jaarrekening. Inzicht in de regels van waarderaming van opdrachten is hiervoor van belang. Wanneer kan een contract worden gesloten zonder aanbesteding? Moet er onder de drempel worden aanbesteed en hoe dan?
We staan stil bij enkele basale uitgangspunten en komen met voorbeelden uit de praktijk. Een workshop die van belang is voor aanbestedende diensten en voor inschrijvers die kansen zien en interesse hebben in de uitvoering van overheidsopdrachten.

Workshop 2 – Aanbesteden: wezenlijke wijziging
Aanbestede overeenkomsten mogen niet onbeperkt worden gewijzigd. Dit wordt nogal eens als risico gezien, want “de concurrent en de accountant kijken ook mee”. Het onwenselijke effect hiervan kan zijn dat het projectbelang ondergesneeuwd raakt.

Daarom gaan wij in op de mogelijkheden om wél te wijzigen zonder dat de opdracht opnieuw moet worden aanbesteed.

Workshop 3 – Bouwen: vertraging en verstoring in de bouw
De gevolgen van de oorlog in Oekraine laten zich voelen in de Nederlandse bouwpraktijk. Discussies over leveringsproblemen, vertraging en het doorbelasten van prijsstijgingen blijven aan de orde van de dag.

Hoe los je die op? Wat speelt daarbij?

Wij nemen de actuele stand van zaken aan de hand van praktijkvoorbeelden uit literatuur en rechtspraak met je door. Het accent ligt daarbij dit jaar op het onderwerp vertraging.

Workshop 4 – Projectontwikkeling: praktisch omgaan met het Didam-arrest
Sinds het Didam-arrest zijn gemeenten voor wat betreft grondverkopen massaal op de rem gaan staan. Dit komt de bouwproductie niet ten goede. Inmiddels zijn er meer dan 50 vervolguitspraken gewezen. Hieruit blijkt wanneer er wel één-op-één mag worden gecontracteerd en wanneer niet.

Na het volgen van onze workshop, weet je hoe je in de dagelijkse praktijk kunt omgaan met de implicaties van het Didam-arrest.

Graag tot donderdag 20 april a.s.!