Actualiteiten aanbestedingen – staatssteun & projectontwikkeling

In een paar uur bijgepraat worden?

Neem deel aan onze online kennismiddag op donderdag 20 mei 2021.

We starten met een kort plenair deel over de belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen.
Daarna kun je naar keuze deelnemen aan twee workshops

 Rechtsbescherming. De rechtsbescherming bij aanbestedingen staat voor inschrijvers behoorlijk onder druk. Den Haag heeft verbeteringen aangekondigd. In de rechtspraak lijken rechtsverwerkingsverweren (Grossmann) minder vaak succesvol te zijn. Welke onderwerpen komen aan bod?

  • Aangekondigde verbeteringen Den Haag
  • Actuele rechtspraak rechtsverwerking
  • Actuele rechtspraak formalisme en foutherstel

Duurzaamheid en aanbestedingen. Duurzaam inkopen is een belangrijk instrument om klimaatdoelstellingen te halen. Het klimaatakkoord vergt de komende jaren veel overheidsinvesteringen en opdrachten en duurzaamheidscriteria in aanbestedingen leggen vaker veel gewicht in de schaal. Wij gaan in op:

  • Actualiteiten en mogelijkheden groen aanbesteden, aanjagen innovatie
  • Energietransitie en aanbestedingsrecht
  • Actuele rechtspraak duurzaamheidscriteria in aanbestedingen (zoals MKI)

 Projectontwikkeling: over de grenzen van staatsteun bij financiële afspraken over grondtransacties en de inzet van het gemeentelijk apparaat om een ontwikkeling mogelijk te maken. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe marktconform te handelen om te voorkomen dat contractuele afspraken bij de rechter onderuit gaan?
  • Hoe waarborg je als overheid marktconformiteit?
  • Welke verantwoordelijkheid draag ik als marktpartij om staatssteun te voorkomen
  • Wat zijn de juridische- en financiële gevolgen bij staatssteun?
Programma
14.00 – 14.30 uur     welkom en inleiding actualiteiten
14.40 – 15.25 uur     workshopronde 1
15.30 – 16.15 uur     workshopronde 2
16.15 – 16.30 uur     afsluiting

 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van ons met daarbij het verzoek om jouw voorkeur voor twee (van de drie) workshops op te geven.